ICT

Zelfstandig kunnen werken, zelf ontdekkend leren en samenwerken, spelen een belangrijke rol in onze visie op ICT-gebied. Het gaat om mediawijsheid, ICT- vaardigheden, creëren en inoefening van de leerstof.

De kinderen van groep 4 t/m 8 werken naast de vaste computers in de groep ook met een persoonlijke tablet, de ‘Snappet’. De kinderen gebruiken de tablets bij het opzoeken van informatie en de verwerking van de lesstof van spelling, rekenen, automatiseren, woordenschat en studievaardigheden.

De start met het werken met de tablets is vanaf groep 4. Het aanbieden van de vakken op de Snappet gaat gefaseerd. De kinderen zullen vanaf groep 4 starten met rekenen. Daarna zal het stap voor stap worden uitgebreid om op deze manier optimaal te kunnen blijven werken. De kinderen kunnen op deze manier hun eigen werk beter overzien.

iPads worden, los van de Snappet, door de gehele school ingezet. Elke groep heeft de mogelijkheid deze in te zetten ter verduidelijking of uitbreiding van het onderwijs. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een woordenschatles, een les met betrekking tot topografie of het gebruik van een educatieve app. De iPad wordt op De 7-Sprong gezien als een extra ondersteuningsmiddel voor de kinderen om informatie tot zich te nemen.

Gebruik middelen:

Groep 1-2-3; iPads (incidenteel)

Groep 4-5-6; Alle kinderen beschikken over hun eigen Snappet tablet. Deze wordt door school beschikbaar gesteld.

Groep 7-8; Alle kinderen beschikken over hun eigen Chromebook. Deze wordt door school beschikbaar gesteld.

 

Hieronder kunt u lezen welke afspraken en regels wij hanteren bij het gebruik van de tablets: 

 

De 7-Sprong: Dé Christelijke basisschool van Eemnes