Identiteit

Onze school is een open christelijke basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de groep door de bijbelverhalen die worden voorgelezen uit Trefwoord, liedjes die we zingen en het vieren van de christelijke feesten. Naast deze zichtbare uitingsvormen willen we vooral dat onze identiteit is terug te zien in de manier waarop we met elkaar omgaan.

Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen. Maar er is wel een gezamenlijke basis.

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. We spreken niet van bijbelse geschiedenis maar van levensbeschouwelijke vorming. De gebruikte methode Trefwoord sluit hier naadloos bij aan:www.trefwoord.nl

 

 

De 7-Sprong: Dé Christelijke basisschool van Eemnes