IPC staat voor International Primary Curriculum

IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door een internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in 2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in 65 landen gebruikt. De hoofdvakken binnen ons onderwijs (rekenen, taal en lezen) worden 's ochtends middels de eigen methodes aangeleerd. Op minimaal 3 momenten wordt er les gegeven volgens de IPC-methode.

IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, het is ook een gestructureerde werkwijze. De leerdoelen vormen de basis voor ieder thema Rondom een thema worden duidelijke leerdoelen geformuleerd. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Kinderen zijn zich zo bewust van wat ze gaan leren. Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatieve vorming) is uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen. IPC prikkelt zo de nieuwsgierigheid.

Als team hebben we geleerd hoe we de zaakvakken in samenhang kunnen aanbieden en de rol van de leerlingen centraal te stellen. Wij worden begeleid en getraind door IPC Nederland. Topografie wordt in groep 5 t/m 8 als een apart vak behandeld. Wilt u meer informatie over wat IPC betekent en inhoudt? Klikt u op onderstaande link om rechtstreeks naar de site van IPC Nederland te gaan of neemt u contact op met Ronald de Moor, directeur r.demoor@proceon.nl