Onze visie

Op de 7-Sprong zorgt een professioneel team voor een warme, veilige en uitdagende leeromgeving. We gebruiken innovatie, zorg en humor om samen met uw kind en u als ouders de ontwikkeling zo breed mogelijk te stimuleren.

We helpen de kinderen zichzelf te ontwikkelen naar betrokken en verantwoordelijke burgers die de wereld om hun heen leren te waarderen en respecteren. We werken vanuit christelijke waarden, die we in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en we denken altijd in kansen en mogelijkheden. Zo bouwen we aan een stevig fundament voor hun verdere leven.

Als 7-Spong, vinden we het belangrijk dat :

Leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen op cognitief en sociaal emotioneel gebied
Leerlingen pro-actief handelen
Leerlingen (en ouders) mede verantwoordelijk worden voor hun leerproces
Leerlingen basisvaardigheden goed beheersen
Leerlingen zichzelf kunnen presenteren
Leerlingen kunnen samenwerken
Leerlingen nieuwsgierig zijn om te leren
Leerlingen ‘’digitaal’’ vaardig zijn op technisch gebied maar ook wat betreft gebruik van digitale middelen
Leerlingen leren te denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen
Om dit te bereiken :

Hebben we als team hoge reële verwachtingen van leerlingen
Werken we doelgericht
Geven we goed onderwijs gericht op de basisvaardigheden
Differentiëren we in drie niveaus per leerjaar
Maken we gebruik van het activerende directe instructie model
Maken we gebruik van digitale leermiddelen (snappet, ipad, chromebooks)
Besteden we aandacht aan techniek en programmeren
Denken we in kansen en mogelijkheden voor leerlingen
Gaan we uit van wat een leerling wel kan
Sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van een kind
Onze pedagogische visie sluit naadloos aan bij ons schoolconcept;:The Leader in Me. We leren onze kinderen dat ze een actieve rol moeten pakken. Onze kinderen weten dat ze zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waar kinderen leren wat het betekent om een ‘democratische burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.
Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop.

De kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’.

“Samen het beste uit jezelf”

De 4 centrale principes die we onderschrijven in de aanpak naar gewenst gedrag zijn:

De eigen kracht van leerlingen benutten (is de leerling eigenaar van de aanpak?)
De positieve invloed van leeftijdgenoten aanwenden
Oplossingsgericht (positieve doelen formuleren, hoe willen we het hebben)
Nadruk op de relatie (en de interactie) met de leerkracht