Onze visie

Op De 7-Sprong zorgt een professioneel team voor een warme, veilige en uitdagende leeromgeving. We gebruiken innovatie, zorg en humor om samen met uw kind en u als ouders de ontwikkeling zo breed mogelijk te stimuleren.

We helpen de kinderen zichzelf te ontwikkelen naar betrokken en verantwoordelijke burgers die de wereld om hen heen leren te waarderen en respecteren. We werken vanuit christelijke waarden, die we in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en we denken altijd in kansen en mogelijkheden. Zo bouwen we aan een stevig fundament voor hun verdere leven.

Als7-Sprongvinden we het belangrijk dat:

Leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen op cognitief en sociaal emotioneel gebied;
Leerlingen pro-actief handelen;
Leerlingen (en ouders) medeverantwoordelijk worden voor hun leerproces;
Leerlingen basisvaardigheden goed beheersen;
Leerlingen zichzelf kunnen presenteren;
Leerlingen kunnen samenwerken;
Leerlingen nieuwsgierig zijn om te leren;
Leerlingen ‘’digitaal’’ vaardig zijn op technisch gebied maar ook wat betreft gebruik van digitale middelen;
Leerlingen leren te denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Om dit te bereiken:

Hebben we als team hoge reële verwachtingen van leerlingen;

Werken we doelgericht

Geven we goed onderwijs gericht op de basisvaardigheden;
Differentiëren we in drie niveaus per leerjaar;
Maken we gebruik van het activerende directe instructiemodel;
Maken we gebruik van digitale leermiddelen (Snappet, iPad, Chromebooks);
Besteden we aandacht aan techniek en programmeren;
Denken we in kansen en mogelijkheden voor leerlingen;
Gaan we uit van wat een leerling wél kan;
Sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van een kind.

Onze pedagogische visie sluit naadloos aan bij ons schoolconcept:The Leader in Me. We leren onze kinderen dat ze een actieve rol moeten pakken. Onze kinderen weten dat ze zich gehoord en gezien voelen, en een stem krijgen. Kinderen leren wat het betekent om een ‘democratische burger’ te zijn: open staan voor en overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.
Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop.

De kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’.

“Samen het beste uit jezelf”

 

De 7-Sprong: Dé Christelijke basisschool van Eemnes