Wetenschap en techniekonderwijs

Vanaf 2020 moeten alle basisscholen in Nederland dit verplicht op hun rooster hebben staan. Als basisschool de 7-Sprong vinden we het een belangrijk vak waar kinderen onderzoekend en ontdekkend leren en besteden wij er al jaren aandacht aan.

De 7-Sprong wil wetenschap en technologie integreren in alle facetten van het onderwijs. Dit wordt gedaan door theorie (denken) en praktijk (doen) te stimuleren zodat het denkproces van leerlingen tot een onderzoekende houding op zijn of haar niveau komt.

Het leert leerlingen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Leerlingen proberen dingen uit, ze stellen vragen, ze evalueren en gaan actief aan de slag.
Techniekonderwijs sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van leerlingen. Het heeft te maken met de manier van vragen stellen.
Voor het techniekonderwijs maken wij gebruik van de methode ‘Technieq’.
Deze methode biedt ons een doorgaande leerlijn voor de groepen 3 t/m 8. De technieklessen worden ingezet tijdens het crea-circuit op de vrijdagmiddag. Voor deze activiteiten kunnen we gebruik maken van ons technieklokaal. Het is altijd fijn als er (groot)ouders kunnen komen helpen.

Het vak ‘Leren Programmeren’ is ook onderdeel van techniek.
Programmeren is de link tussen ICT en techniek. De kinderen werken vanaf groep 1 met de ‘Ozobot’, een klein robotje die alleen eenvoudige programmeertaal begrijpt. In de bovenbouwgroepen werken de kinderen naast de Ozobot ook met het programma Scratch.

Wetenschap en technologie heeft raakvlakken met het Coöperatief Leren. Er worden sociale vaardigheden geoefend, zoals: samenwerken, talenten leren waarderen van elkaar, samen plannen, samen overleggen, samen denken en samen reflecteren.
Techniek zien we als breed vakgebied en kunnen we als leerkracht vaak inzetten. Niet alleen tijdens technieklessen maar ook bij rekenen en taal kan de leerkracht bij de leerling het denkproces stimuleren en de leerling tot een onderzoekende houding brengen.

Programmeren – Op school leren kinderen al heel veel, toch is er vaak minder aandacht voor het ontdekken van hun digitale talenten. Dat is jammer, want deze talenten zijn in onze huidige samenleving van onschatbare waarde. Daarom is het belangrijk kinderen op jonge leeftijd - wanneer ze nog heel nieuwsgierig zijn en spelenderwijs de wereld onderzoeken - te interesseren voor programmeren.

 

De 7-Sprong: Dé Christelijke basisschool van Eemnes