Als ouder bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind. Dat is een belangrijke keuze. Op school wordt immers de basis gelegd voor de manier waarop uw kind zich verder ontwikkelt en oriënteert op de eigen mogelijkheden. De school die u zoekt, moet een plek zijn waar uw kind zich veilig voelt en zich samen met u thuis voelt.
Met De 7-Sprong kiest u voor een school waar we vol aandacht en zorg niet alleen werken aan de intellectuele,  maar ook aan de creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Op die manier bereiden kinderen zich voor op hun toekomst en helpen wij hen het best uit zichtzelf te halen. 
Alle ouders die voor het eerst te maken krijgen met onze school heten wij van harte welkom.
Wij hopen dat de school voor uw kind en uzelf spoedig een vertrouwde plek zal zijn en dat wij op een prettige wijze met elkaar samenwerken.

Wanneer u als nieuwe of geïnteresseerde ouder nader wilt kennismaken met de school en de leerlingen, kunt u altijd een afspraak met ons maken. Sfeer is iets dat je moet proeven en beleven.