Visie

Op De 7-Sprong zorgt een professioneel team voor een warme, veilige en uitdagende leeromgeving. We gebruiken innovatie, zorg en humor om samen met het kind en ouders de ontwikkeling zo breed mogelijk te stimuleren.

 

We helpen de kinderen zichzelf te ontwikkelen naar betrokken en verantwoordelijke burgers die de wereld om hen heen leren te waarderen en respecteren. We werken vanuit christelijke waarden, die we in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en we denken altijd in kansen en mogelijkheden. Zo bouwen we aan een stevig fundament voor hun verdere leven.

 

Op de 7-Sprong vinden we het belangrijk dat:

 • Leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen op cognitief en sociaal emotioneel gebied;
 • Leerlingen pro-actief handelen;
 • Leerlingen (en ouders) medeverantwoordelijk worden voor hun leerproces;
 • Leerlingen basisvaardigheden goed beheersen;
 • Leerlingen zichzelf kunnen presenteren;
 • Leerlingen kunnen samenwerken;
 • Leerlingen nieuwsgierig zijn om te leren;
 • Leerlingen ‘’digitaal’’ vaardig zijn op technisch gebied maar ook wat betreft gebruik van digitale middelen;
 • Leerlingen leren te denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen.

 

Om dit te bereiken:

 • Hebben we als team hoge maar reële verwachtingen van leerlingen;
 • Werken we doelgericht;
 • Geven we goed onderwijs gericht op de basisvaardigheden;
 • Differentiëren we in drie niveaus per leerjaar;
 • Maken we gebruik van digitale leermiddelen (Snappet, iPad, Chromebooks);
 • Besteden we aandacht aan techniek en programmeren;
 • Denken we in kansen en mogelijkheden voor leerlingen;
 • Gaan we uit van wat een leerling wél kan;
 • Sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van een kind.


Onze pedagogische visie sluit naadloos aan bij ons schoolconcept: The Leader in Me. We leren onze kinderen dat ze een actieve rol moeten pakken. Onze kinderen weten dat ze zich gehoord en gezien voelen, en een stem krijgen. Kinderen leren wat het betekent om een ‘democratische burger’ te zijn: open staan voor en overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop.

 

De kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’.

“Samen het beste uit jezelf”

 

 

Identiteit

 

Onze school is een open christelijke basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de groep door de bijbelverhalen die worden voorgelezen uit Trefwoord, liedjes die we zingen en het vieren van de christelijke feesten. Naast deze zichtbare uitingsvormen willen we vooral dat onze identiteit is terug te zien in de manier waarop we met elkaar omgaan.

 

Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen. Maar er is wel een gezamenlijke basis.

 

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. We spreken niet van bijbelse geschiedenis maar van levensbeschouwelijke vorming. De gebruikte methode Trefwoord sluit hier naadloos bij aan: www.trefwoord.nl

 

 

De 7-Sprong: Dé basisschool van Eemnes