The Leader in Me

 

Op De 7-Sprong maken wij gebruik van het gedachtengoed van Stephen Covey: De 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam ''The Leader in Me''. The Leader in Me is een pedagogische leerlijn voor basisscholen. Kinderen leren hierbij op een speelse manier 7 gewoonten aan, die zijn gericht op persoonlijke groei en goede relaties met anderen. Het voorbeeldgedrag van de leerkrachten staat hierbij centraal.

 

Waarschijnlijk zal u de term ‘7 gewoonten’ (oorspronkelijk ‘7 habits’), bekend in de oren klinken. Dat klopt, want 'The 7 habits of highly effective people’ van auteur Stephen Covey is wereldwijd een bekroond leiderschapsboek. De kern van het boek is dat effectieve mensen een zevental gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes, en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen.

Dit gedachtegoed is uitgewerkt voor basisschoolkinderen. Dat komt omdat het leiderschap van Covey vooral gaat over zelfleiderschap. Het gaat erom kinderen gewoonten te leren die het eigenaarschap ontwikkelen en hen helpt het beste in zichzelf naar boven te halen.

 

Bij deze leerlijn staat voorbeeldgedrag centraal. Daarom is het zaak dat de leerkrachten eerst zelf de 7 gewoonten kunnen toepassen, voordat ze er met hun leerlingen mee aan de slag gaan.

 

De 7 gewoonten:

1. Wees proactief – Je maakt je eigen keuzes

2. Begin met het einddoel voor ogen – Maak een plan

3. Belangrijke zaken eerst – Eerst werken, dan spelen

4. Denk win-win – Zoeken naar voordeel voor iedereen

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden – Luister voordat je praat

6. Synergie – Samen is beter

7. Houd de zaag scherp – Evenwicht voelt het best

 

Om te zorgen dat we alle 7 gewoonten op de goede manier blijven gebruiken, hebben we afgesproken om twee keer per schooljaar te werken met een periode van 7 weken waarin we alle gewoonten stuk voor stuk centraal stellen.

 

Leerkrachten op De 7-Sprong zijn zich bewust van relatie, competentie en autonomie en komen tegemoet aan deze basisbehoeften van leerlingen.