Belangrijke informatie

Wij willen jullie - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe je een kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. Je leest het hier. 

2020 11 12 10.41. 111885793921

Ziek melden

Als een kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Het telefoonnummer van de school is 035-5386921. Wij vragen vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. 

IMG  111885793636

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat een kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient je bij de directeur aan te vragen, indien mogelijk minimaal 10 weken van tevoren. Voor gewichtige omstandigheden mogen wij maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Elroy Hogeweide (e.hogeweide@proceon.nl).

 


Wettelijk kader verlof
5de56409 624d 4f84 80f5 bfa9c8207f1f meisje2 a4fce1bc 750 111885707108

Gezond eten op school

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.00 uur en tussen de middag. De kinderen nemen zelf alles mee in hun schooltas. Wij willen graag samen streven naar gezonde voeding op school. Daardoor doen wij ook jaarlijks mee aan het schoolfruitprogramma vanuit de EU. De kinderen krijgen dan drie keer per week schoolfruit vanuit school.

2020 11 12 10.38. 111885707242

Hulp op school

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Ouders die op school willen helpen ontvangen wij daarom graag. Meld je gerust aan bij de leerkracht. Denk hierbij aan ouders die ondersteunen bij de AC (activiteitencommissie), sfeercommissie of als klassenouder. Daarnaast zal de leerkracht een beroep op ouders doen bij excursies en andere groepsactiviteiten.

mr 111885707016

MR

De MR vergadert 7 keer per schooljaar, waarbij de directeur ons informeert over verschillende zaken die spelen rondom de school. De MR heeft als taak om mee te denken en te controleren waar nodig. We willen daarbij oplossingsgericht te werk gaan en suggesties bespreken die het onderwijs op De 7-Sprong verder zouden kunnen verbeteren.

 

Mocht je ons willen benaderen of willen deelnemen aan de MR, dan kan dat als je ons tegenkomt op school, of per e-mail op mrde7sprong@proceon.nl 

 

iStock 111842755841

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Klachtenregeling